SWITCH TO ENGLISH

“ލައިފް ސްކިލްސް އެންޑް ޑްރަގް އެޑިއުކޭޝަން” މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަން

06 އޮގަސްޓު, 2017

ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީއިން “ލައިފް ސްކިލްސް އެންޑް ޑްރަގް އެޑިއުކޭޝަން” މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންއެއް ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ބައިވެރިވުމަށް: http://tiny.cc/youthreg