SWITCH TO ENGLISH

ވޯލްޑް ނޯޓޮބޭކޯ ޑޭގެ ޚާއްޞަ އެވޯޑު ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީއަށް ލިބިއްޖެ!

26 އޮކްޓޫބަރު, 2016

ދުނިޔޭގެ ޞިއްހަތު ދުވަހާއި ގުޅިގެން ދުންފަތް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކޮށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ ގޮތުން ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ރީޖަނަލް އޮފީސް ފޮރ ސައުތް އީސްޓް އޭސިއާ އިން ދެއްވާ ޚާއްޞަ އެވޯޑް ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ (އެންޑީއޭ) އަށް ލިބިއްޖެއެވެ.