SWITCH TO ENGLISH

އެންޑީއޭ އިން ނަގާ 1 (އެކެއް) މުވައްޒަފުގެ އުޖޫރަ ޕެންޝަން އޮފީހުން ސްޕޮންސަރ ކުރަނީ!

16 ޖަނަވަރީ, 2017

ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ (އެންޑީއޭ) އަށް ނަގާ 1 (އެކެއް) މުވައްޒަފުގެ އުޖޫރަ މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުން ސްޕޮންސަރ ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން 12 ޖެނުއަރީ 2017 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވަނީ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރެެެވިފައެވެ.