SWITCH TO ENGLISH

ބައިނަލް އަޤްއާމީ އެއިޑުސް ދުވަސް ފާހަގަކުރުން

01 ޑިސެންބަރު, 2019

ބައިނަލް އަޤްއާމީގޮތުން ފާހަގަ ކުރާ ދުނިޔޭގެ އެއިޑްސް ދުވަސް (01 ޑިސެމްބަރ) ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އެން.ޑީ.އޭގެ ދަށުން ހިންގާ ފަރުވާދޭ ސެންޓަރުތަކުގައި ދުވަހާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ސެޝަންތަކެއް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މިގޮތުން ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ހާފުވޭ ހައުސްއާއި އަދި ކ. ހިންމަފުށީގައި ހުންނަ ޑްރަގް ޑްރަގް ޓްރީޓްމެންޓް އެންޑް ރިހެބިލީޓޭޝަން ސެންޓަރުން ވަނީ، އެތަންތަނުން ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަ މީހުންނަށް ދުވަހާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދީފައެވެ. ދުވާހައި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނީ ކައުސެލަރުންނާއި މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރުންނެވެ.