SWITCH TO ENGLISH

އޭ.ސީ.ސީ ޓްރެއިނިންގ، ކޮލޮމްބޯ ޕްލޭން (9 ޖޫން – 13 ޖޫން 2014)

26 ޖޫން, 2014

09 ޖޫން – 13 ޖޫން 2014 އަށް ލަންކާގައި ކޮލޮމްބޯ ޕްލޭން ގެ ފަރާތުން ހިންގުނު އޭ.ސީ.ސީ.އީ ޓްރޭނިން ގައި މިއެޖެންސީގެ 09 ސްޓާފަކު ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. މި ޓްރޭނިންގ ގައި ކިޔަވާދެވުނު ބައިތަކަކީ ސްކްރީނިންގ އިންޓޭކް، އެސެސްމަންޓް، ޓްރީޓްމަންޓް ޕްލޭނިންގ ރެކޯޑް ކީޕިންގ އަދި ޑޮކިއުމެންޓޭޝަން ފޮރ އެޑިކްޝަން ޕްރޮފެޝަނަލްސް އެވެ.