SWITCH TO ENGLISH

ފަހުގެ ޚަބަރު

08 ޑިސެންބަރު, 2019

މަސްތުވާތަކެތީގެ އަވާގައި ޖެހިފައިވާ ފަރާތަކަށް ފަރުވާގެ އިތުރު ދޮރެއް!

މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ދެވިހިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ރާއްޖެއިން ބޭރުން ފަރުވާ ހޯދަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުސަތު ހޯދައި ދިނުމާއި މިހާރު ދެވޭ ފަރުވާ އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން...

01 ޑިސެންބަރު, 2019

ބައިނަލް އަޤްއާމީ އެއިޑުސް ދުވަސް ފާހަގަކުރުން

ބައިނަލް އަޤްއާމީގޮތުން ފާހަގަ ކުރާ ދުނިޔޭގެ އެއިޑްސް ދުވަސް (01 ޑިސެމްބަރ) ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އެން.ޑީ.އޭގެ ދަށުން ހިންގާ ފަރުވާދޭ ސެންޓަރުތަކުގައި ދުވަހާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު...

09 މާރިޗު, 2019

ހިތަދޫ ޑްރަގް ޑީޓޮކްސިފިކޭޝަން އެންޑް ކޮމިޔުނިޓީ ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އައްޑޫ ސިޓީއަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި، ހިތަދޫ ޑްރަގް ޑީޓޮކްސިފިކޭޝަން އެންޑް ކޮމިޔުނިޓީ ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރ މިއަދު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފިއެވެ. މަސްތުވާ...

30 ޖަނަވަރީ, 2019

ނެޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާގޮތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައްލަވައިލައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް، ނެޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށްދާގޮތް މިއަދު ބައްލަވައިލައްވައިފިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ނެޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީއަށް މިއަދު ހެނދުނު މި ކުރެއްވި...

ފޮޓޯ ގެލެރީ

09 މާރިޗު, 2019

30 ޖަނަވަރީ, 2019

03 ޖުލައި, 2016

14 މާރިޗު, 2016